Activiteiten

Bij kinderdagverblijf 't Keaverke werken we met thema's. Boeken van o.a. Liesbeth Slegers worden vaak gebruikt om thema's bespreekbaar te maken met kinderen. Hierbij zetten we leuke bijpassende activiteiten in. Ouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht wanneer we met een nieuw thema starten. 

Daarnaast maken we ook gebruik van onze lees beer Kiki. Zij mag bij ieder gezin een keer logeren. Met haar koffertje en natuurlijk een leesboek. Het leesboek wordt uitgekozen door de leidsters naar aanleiding van het thema waar we op dat moment mee bezig zijn. In een schriftje van Kiki mogen ouders de avonturen op schrijven. Zo kunnen we de kinderen helpen bij het vertellen over hun avonturen met Kiki.